Juraj Hvorecký
publikace
  • Intencionalita zážitkov, in J. Kelemen a V. Dubnička (eds.), Kognice a umělý život IV, Opava: Slezská univerzita 2004, 199 - 203.
  • Towards the Science of Consciousness, Havel, I.M. a Hvorecký, J. (eds.), Book of Abstracts, Praha: Action-M 2003.
  • Robustnosť mentálnych reprezentácií, in. J. Kelemen (ed.), Kognice a umělý život III, Opava: Slezská univerzita 2003, 69-73.
  • Intencionalita a autorstvo, Filozofia, 58 (2003), 1, 56-61.
  • Možno reprezentácie definovať nekruhovo?, in Sinčák, P., Kvasnička, V., Pospíchal, J., Kelemen, J. and Návrat P. (eds.), Slovensko-České rozpravy o umelej inteligencii, Košice: elfa 2003, 209-212.
  • recenzia na knihu Silvia Gáliková: Úvod do filozofie mysle, Organon F, 9 (2002), 4, 465-468.
  • Dennett a fenomenálne vedomie, in Rybar, J., Gál, E., Gloznek, R., Habdák, J., Hvorecký, J., Kamhal, D., Kvasz, L., Németh, Š., Rybárová, D., Sýkora, P. a Zlatoš, P., Filozofia a kognitívne vedy, Bratislava: IRIS 2002, 97-105.
  • Funkcionalizmus a naučiteľnosť mentálnych pojmov, Filozofický časopis, 49 (2001), 3, 403-413.
  • Súčasná filozofia vedomia, in Višňovský, E., Plichtová, J. and Popper, M. (eds.) Príbehy o hľadaní mysle, Bratislava: Veda 2001, 59-69.
  • Ako skúmať vedomé stavy?, in Kvasnička, V. and Kelemen, J. (eds.), Kognice a umělý život, Opava: Slezská univerzita 2001, 49-57.