Prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.

Životopis

 • * 12. 1. 1955 v Brně
Studium a zaměstnání:
 • 1970-1974 studium na gymnáziu v Brně-Králově poli
  (s rozšířenou výukou klasických jazyků)
 • l974-1979 studium na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity (tehdy Univerzity J. Ev. Purkyně v Brně)
 • 1979-1983 aspirantura na Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV
 • 1983-1989 vědecký pracovník Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV
 • 1990 - dosud vedoucí oddělení analytické filosofie Filosofického ústavu AV ČR
Vědecké hodnosti:
 • 1981 PhDr. (Filosofická fakulta MU)
 • 1983 CSc. (Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV)
 • 1998 docent (Filosofická fakulta UK)
 • 2008 profesor (Filosofická fakulta UK)
Pedagogická činnost:
 • 1981-1983 výuka logiky na Filosofické fakultě MU
 • 1982-1984 výuka logiky na Vysoké škole ekonomické v Praze
 • 1990-1997 výuka analytické filosofie na Filosofické fakultě UK
 • 1992 výuka filosofie jazyka na Université de Fribourg, Faculté des Lettres (1 semestr)
 • 1996-2005 výuka filosofie jazyka na Pedagogické fakultě UK
 • 1998-dosud výuka filosofie jazyka na Fakultě humanitních studií UK
 • Zvané přednášky na univerzitách v Cambridgi, Londýně, Canterbury, Bristolu, Ženevě, Stockholmu, Uppsale, Helsinkách, Neuchatel aj.
Grantové projekty:
 • 1991-2 Aktuální problémy filosofie jazyka a filosofie mysli(GA ČR)
 • 1995-7 Význam a komunikace (GA ČR)
 • 2003-5 Texty a promluvy: problémy teorie interpretace (GA ČR)
 • 2009-2012 Language, Reality, Fiction: Philosophy and Literary Theory on the Sources and Determinants of Meaning;(AV ČR: program podpory projektů mezinárodní spolupráce)
Vědecko-organizační aktivity:

/a/ Koordinátor mezinárodních konferencí:
 • Object, Identity, Identification (Praha 1990)
 • Sense and Reference: 100 Years Later (Karlovy Vary 1992)
 • Meaning (Karlovy Vary 1993)
 • Reference (Karlovy Vary 1994)
 • Questions for Quine (Karlovy Vary 1995)
 • Interpreting Davison (Karlovy Vary 1996)
 • Swimming in XYZ - Philosophy of Hilary Putnam (Karlovy Vary 1998)
 • The Notion of Interpretation in Philosophy and Literary Theory (Praha 2000)
 • The Externalism-Internalism Dispute and the Theory of Interpretation (Praha 2002 - s T. Marvanem)
 • Sentence Meaning-Utterance Meaning / Text-Work (Praha 2003)
 • The Constraints of Interpretation (Praha 2004)
 • The Levels of Interpretation (Praha 2005)
 • Descriptions (Praha 2005 - s J. Hvoreckým)
 • Interpreting Text - Interpreting Author (Praha 2006 - s K. Císařem)
 • The Grounds of Sense. Philosophy of P. F. Strawson (Praha 2009 - s J. Hvoreckým)
 • Fictionality-Possibility-Reality (Praha 2010)

/b/ Organizátor pobytů a vystoupení předních analytických filosofů v ČR: W. V. O. Quine, P. F. Strawson, D. Davidson, H. Putnam, S. Schiffer, J. McDowell, S. Neale, K. Lehrer, J. Katz, J. Levinson, G. Currie a mnoho dalších; organizátor cyklů přednášek (s podporou Jan Hus Foundation) významných analytických filosofů pro studenty Filosofické fakulty UK v Praze a Filosofické fakulty MU v Brně; spolupořadatel cyklu studentských výměnných pobytů mezi Filosofickou fakultou UK a University of Kent (Canterbury) spojených s česko-britskými studentskými konferencemi aj.

/c/ V letech 1993-6 a znovu od r. 2008 člen řídícího výboru The European Society for Analytic Philosophy; v 90. letech člen ediční rady The European Review of Philosophy; v současnosti člen ediční rady časopisu Organon a časopisu Revue francophone d'esthétique, člen oborové rady Grantové agentury UK, člen vědecké rady Ústavu pro českou literaturu aj.